Контакт

За поръчки, разплащания и въпроси:

GSM: 0889 974 684

E-mail: office@izobretatel-bg.com

За технически въпроси и подръжка:

E-mail: support@izobretatel-bg.com